"> ');

SAMATA GANPATI SEVABHAVI SANSTHA

bOARD OF DIRECTOR

Founder

Aachaya Arya Engineer
Shinde Bharat ID:047244026713

Bharatbhavan, Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 7588322374

President

Aachaya Arya Engineer
Shinde Bharat ID:047244026713

Bharatbhavan, Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Vice President

Tamboli Alamgir Ibrahim ID:047244026713

Bhatodi, Ahmadnagar,

Ahmadnagar, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Secretary

Nalwade Kailesh Sarjerao ID:047244026713

Bittargaon, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Co Secretary

Mirge Lata Lahu ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Treasurer

Barde umakant Ankush ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Co Treasurer

Shinde sOmnath Yashvant ID:047244026713

Jategaon, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Internal Auditor

Shaikh Irfan Hubayat ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Gaikwad Satish Ankush ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Shinde Dattatrya Arjun ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Shinde Shtrugun Narayan ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Sarvade Asraji Babaji ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Survase Dilip Bhagvat ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Kharat Eswar Kera ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Kulkarni Pravin Narhari ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Kharat Bibhishan Janardhan ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534

Member

Shinde Bajrang Narayan ID:047244026713

Khadki, Karmala,

Solapur, Maharashtra, Bharat.

Phone: +91 9850746534